Primenom višegodišnjeg iskustva, najnovijih međunarodnih i nacionalnih propisa iz oblasti železničkog saobraćaja (UIC, RIV, propisi ŽS), kao i savremenih dostignuća u projektovanju i proizvodnji železničkih voznih sredstava, u mogućnosti smo ponuditi široku lepezu usluga, pre svega u oblasti teretnog programa, i to:

 • Izrada konstrukcionih dokumentacija za nove i rekonstruisane vagone
 • Izrada tehničkih opisa i dispozicionih crteža
 • Izrada proračuna
 • Izrada predloga programa ispitivanja
 • Izrada crteža pomoćnih naprava i uređaja za remont i proizvodnju podsklopova
 • Izrada kalkulacija cene izrade
 • Kreiranje tehnoloških procesa izrade vagona i drugih železničkih voznih sredstava prema postojećim proizvodnim resursima
 • Kreiranje tehnoloških i proizvodnih linija za remont u skladu sa propisima DB 662
 • Stručan nadzor i kontrola svih faza proizvodnje
 • Edukacija kadrova
 • Konsultantske usluge u komercijalnim poslovima (pri ugovaranju, nabavci materijala, prodaji finalnih proizvoda), kao i svim poslovima vezanim za proces proizvodnje novih, rekonstruisanih i remontovanih vagona, kao i i ostalih železničkih voznih sredstava.