PRO RAIL d.o.o.
Senćanski put 150
24000 Subotica
Republika Srbija

Tel/Fax: +381 (0)24 672-000, 672-001
E-mail: office@prorail.rs

Osnivač: Novica Davidović

Direktor: Maja Popović
Tehnički direktor: Lazar Mačković